ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

No events

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος
ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜ. ΜΑΚΡΥΜΑΝΩΛΗΣ
A΄Αντιπρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΑΝΤΙΜΙΣΙΑΡΗΣ
Β΄Αντιπρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΝΙΚΗΤΑΣ
Γενικός Γραμματέας
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μ. ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ
Ειδικός Γραμματέας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜ ΚΑΡΕΛΛΑΣ
Ταμίας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΙΟΣ
Υπεύθυνος Πολιτιστικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜ. ΝΙΚΗΤΑΣ
Κοσμήτορας
ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α. ΧΗΡΑΚΗ
Υπεύθυνος Μ.Μ.Ε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΓΡΑΙΓΟΣ

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017 22:57

Σε προσλήψεις προχωρά ο Δήμος Καρπάθου

Γράφτηκε από τον
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΛ :  22453 – 60141
FAX  :  22450 – 22556

Προς : ΜΜΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 21/03/2017

                                                   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «  Σε προσλήψεις προχωρά ο Δήμος Καρπάθου»

 Σε προσλήψεις  προχωρά ο Δήμος Καρπάθου και συγκεκριμένα:

  1. Στην  πρόσληψη ενός (1) ειδικού συνεργάτη 
  2.  Στην πρόσληψη  έξι(6) ατόμωνΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων ο Δήμος Καρπάθου.        

Δικαιολογητικά για ΥΕ Εργατών  Γενικών Καθηκόντων  (2 μηνες συμβάσεις)

Δικαιολογητικά που απαιτούνται.

1. Αίτηση.

2. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη για κακούργημα κλπ, υποδικία, στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, δικαστική συμπαράσταση).

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

5. Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ και ημερομηνία αρχικής ασφάλισης.

6. ΑΜΚΑ

7. ΑΦΜ

8. Φωτοτυπία της Α΄ σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο  έτος της ηλικίας τους

Τα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τα καταθέσουν στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Καρπάθου, έως και την 03-04-2017.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2245360127 κα Κανάκη Ειρήνη.

Δικαιολογητικά  για Ειδικό Συνεργάτη:

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα σχολής  Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ. ή ΤΕ.) Δημόσιες Διεθνείς Σχέσεις και Οργανισμοί, της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής ή πτυχίο ή τίτλος τριτοβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από χώρα- μέλος της Ε.Ε. με πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το συμβούλιο ισοτιμιών του Π.Δ. 165/2000 είτε απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης από την αρμόδια αρχή του Π.Δ. 213/1998.

Γ) Να έχουν εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους, σε θέματα επικοινωνίας, προβολής και ενημέρωσης.

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

 Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Δ)  Γνώση χειρισμού  Η/Υ.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, θα κατατίθενται μέχρι την Δευτέρα 27-03-2017 στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Καρπάθου (κα Κανάκη Ειρήνης, τηλ. 2245360127), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                                                               Από το Γραφείο Τύπου  του Δήμου Καρπάθου

Διαβάστηκε 621 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017 23:15
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΜΑΚΑΡΟΥΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ »